top of page

Politica de Confidentialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește modalitatea în care toate datele, inclusiv datele cu caracter personal pe care Pizza by Milano le colectează de la Clienții săi persoane fizice, sau pe care aceștia le furnizează, vor fi prelucrate de către Pizza by Milano. Definițiile din cadrul documentului Termeni și Conditii se aplică prezentei Politici de confidențialitate.
Utilizând în continuare Site-ul, înțelegeți că navigarea pe pagina/paginile web ale Pizza by Milano și respectiv interacțiunea cu produsele sau serviciile Companiei presupune solicitarea din partea dumneavostră a anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea de a comercializa și respectiv livra către dumneavoastră produsele comercializate pe Site.
Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și la modul în care folosim datele dumneavoastră personale și vă informăm totodată despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.
Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea Site-ului, vi se va solicita consimțământul pentru unele dintre activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale desfășurate de Pizza by Milano în conformitate cu articolul 3 din prezenta Politică.
În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale în cadrul Pizza by Milano, vă rugăm să ne contactați utilizând adresa de e-mail pizzabymilano@gmail.com.
Dacă trimiteți către Pizza by Milano o solicitare de acces la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în compania noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de retenție (stocare) a datelor, ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, Pizza by Milano va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile care erau stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care Pizza by Milano ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

1. Informații de contact ale entitații care realizează activitațile de prelucrare descrise:

Societatea Comerciala S.I. – 1 SRL

Adresa sediului social: Municipiul Timisoara, Str. Alexandru Mocioni nr. 2, Județul Timis;
Ne puteți contacta prin:
• E-mail: pizzabymilano@gmail.com;
• Prin telefon la numarul 0765 367 123 (apel cu tarif normal);
• Prin poștă: Municipiul Timisoara, Str. Alexandru Mocioni nr. 2, Județul Timis;

2. Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin completarea unui formular de contact disponibil pe website sau in restaurant, prin abonarea la newsletter-ul companiei sau prin crearea unui cont. Dacă colectăm orice alte date personale prin alte mijloace cum ar fi cookie-urile, veți fi informat în prezenta politică de confidențialitate sau pe paginile web respective despre scopul intenționat al utilizării acestor date și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor personale. Datele dumneavoastră personale vor fi dezvăluite sau transmise în alt mod doar dacă este necesar pentru punerea realizarea contractului, pentru prestarea serviciilor noastre sau pentru acordul dumneavoastră prealabil.

3. Categoriile de date pe care le utilizăm

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
• Date de identificare – nume, prenume, adresă domiciliu;
• Date despre vârsta persoanei care plasează comanda prin intermediul Site-ului – Data nașterii;
• Date de contact – email, număr de telefon (mobil, fix sau ambele), adresă;
• Date despre comportamentul dumneavoastră în calitate de client – date provenite din activitatea online (pe internet) respectiv plasarea comenzilor online sau participarea la campaniile de marketing organizate (concursuri, promoții, etc.);
• Date digitale – adresa IP, adresa MAC, website-uri și pagini personale în rețele de social media Facebook și Instagram precum și alte date și informații publice disponibile pe internet.

Nu trebuie să ne acordați aceste date personale, dar dacă nu o faceți, este posibil să nu puteți comanda online sau să beneficiați de o experiența optimă pe Site-ul nostru. Aceasta este alegerea dumneavoastră și noi respectăm această alegere.

De asemenea, in scopuri de securitate a prelucrării datelor personale, anonimizăm și agregăm datele dumneavoastră personale (astfel încât acestea să nu vă identifice) și pentru a le folosi în scopuri precum testarea sistemelor noastre informatice, cercetarea și analiza datelor, îmbunătățirea Site-ului, dacă este cazul a aplicației mobile și dezvoltarea de noi produse și servicii. De asemenea, putem distribui aceste informații unor terțe părți conform art. 7 din prezenta Politică.

4. Pizza by Milano colectează date cu caracter personal, ale Clienților persoane fizice, în următoarele scopuri:

Scopul prelucrariiDatele personale prelucrate

Pentru a oferi accesul și a afișa produsele comercializate și serviciile aferente acestora;
Pentru a vă transmite eventuale actualizări sau modificări ale comenzii plasate sau ale activității noastre de business general;
Pentru a ne asigura că Site-ul și secțiunile acestuia sunt relevante pentru nevoile Clienților noștri;
Pentru publicarea conținutului accesibil Clienților noștri în raport cu preferințele acestora;
Pentru a vă permite accesul cu ușurință la Conținut sau plasarea unei comenzi ca vizitator (adică fără a fi necesară crearea unui cont pe website).Date furnizate în momentul creării contului dumneavoastră online sau în momentul plasării unei comenzi fără a vă înregistra cu un cont pe site-ul companiei, respectiv numele și prenumele, numele de utilizator, telefon de contact, adresă de e-mail, adresă de livrare a produselor comandate și respectiv adresă de facturare dacă este diferită de adresa de livrare, numele destinatarului comenzii și data de naștere a utilizatorului

Pentru a ne asigura că îndepliniți criteriile de vârstă cerute de legeData de naștere

În scopul executării unui contract la distanță încheiat cu dumneavoastră (în special pentru a vă livra produsele comandate și/sau a rezolva orice problemă notificată de dumneavoastră sau sesizată de noi în legătură cu o comandă plasată sau livratăNume și prenume, adresa de e-mail sau adresa poștală de domiciliu, număr de telefon mobil

Pentru transmiterea corespondenței, încheierea contractelor la distanță și încasarea sumelor achitate de CLIENȚI pentru produsele comandate și livrate în scopul executării unui contract la distanță încheiat cu dumneavoastră și a preveni eventualele fraude, a detecta comportamentul fraudulos sau de natură a prejudicia compania sau interesele altor cliențiDate furnizate în momentul creării contului dumneavoastră online sau în momentul plasării unei comenzi fără a vă înregistra cu un cont pe site-ul companiei, respectiv numele și prenumele, numele de utilizator, telefon de contact, adresă de e-mail, adresă de livrare a produselor comandate și respectiv adresă de facturare dacă este diferită de adresa de livrare, numele destinatarului comenzii și data de naștere a utilizatorului

Pentru a vă redirecționa către conturile Pizza by Milano din rețelele de social media și pentru a analiza traficul pe website-ul nostru, respectiv cum utilizați site-ul pentru afișarea unei selecții de produse potrivite în raport cu preferințele dumneavoastră;
Pentru utilizarea în cadrul Site-ului a unor fișiere de tip „cookies”, fiind astfel stocate date cu caracter personal cu titlu temporar, pentru a îmbunătăți securitatea accesului și a traficului pe website, precum și pentru a adapta în mod constant serviciile oferite pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri.Adresa IP, Adresa MAC, codul telefonului mobil de tip smatphone utilizat pentru accesarea paginii web a companiei;

Pentru detectarea posibilelor fraude;
Pentru limitarea accesului la anumite secțiuni ale Site-ului, după caz ca urmare a comportamentului înregistrat la nivelul restaurantului online.Prelucrăm toate datele susmenționate.

5. Principiile de prelucrare a datelor personale din cadrul Pizza by Milano

Respectăm principiile de protecție a datelor astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi:
• prelucrate în mod legal, corect și transparent;
• colectate numai pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar și care nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acest scop;
• relevante pentru scopul pe care vi l-am comunicat și limitat numai la acele scopuri;
• corecte și actualizate;
• nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în raport cu scopurile descrise;
• stocate în siguranță.

6. Cum obținem aceste date:

Direct de la dumneavoastră:
• după înregistrarea pe Site prin crearea unui CONT;
• prin intermediul website-ului, după ce ați completat formularele cu câmpuri predefinite disponibile;
• după interacțiunea dumneavoastră telefonică cu Departamentul de Relații cu Clienții al companiei sau prin intermediul poștei electronice (e-mail);
• prin contactul dumneavoastră direct cu produsele noastre și angajații noștri în magazinele fizice (offline).

7. Către cine transmitem datele dumneavoastră personale și rezultatele activităților noastre de prelucrare (rapoarte, liste, etc.):

Firmei de curierat cu care colaboram - pentru realizarea livrarii la domiciliu.
În orice caz, dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră personale sau informații despre aceste date, dacă este necesar, în formatul care ne este solicitat și care corespunde scopurilor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate și numai partenerilor noștri contractuali cu care am încheiat acorduri de prelucrare a datelor dumneavoastră personale și care garantează protecția datelor dumneavoastră personale, a drepturilor și libertăților garantate în raport cu legislația aplicabilă. Lista actualizată a partenerilor contractuali, în relație cu care Pizza by Milano prelucrează datele dumneavoastră personale poate fi transmisă la cerere prin e-mail sau fizic, prin poștă, utilizând datele de contact puse la dispoziție la articolul 1 din prezenta Politică.

8. Legalitatea prelucrării datelor personale

Pizza by Milano este responsabila pentru activitățile de prelucrare a datelor personale care vă aparțin pe întreaga durată a relației comerciale dintre dumneavoastră și companie. Respectăm principiile de prelucrare instituite în cadrul Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR) și am integrat aceste principii în procesele interne ale companiei și în practicile noastre comerciale.
Activitățile de comerț realizate de către Pizza by Milano sunt necesare pentru executarea contractelor la care Clientul este parte sau sunt necesare pentru inițierea demersurilor pentru încheierea unui contract, la solicitarea expresă a Clientului. De asemenea, activitățile de prelucrare sunt realizate de companie în scopul interesului comercial al acesteia, respectiv acela de comercializa produse pe internet (online) sau în magazinele sale fizice (offline) în conformitate cu legislația aplicabilă în materie.

9. Unde vă prelucrăm datele?

Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această declarație. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel național, respectiv în România precum și în Spațiul Economic European .

10. Drepturile de care dispuneți

Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase.

Solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale de către Pizza by Milano vor fi onorate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună, transmițând un mail la adresa pizzabymilano@gmail.com sau prin apel telefonic folosind numerele de telefon afișate în secțiunea „Contact” de pe SITE.

• Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.
• Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. Pizza by Milano nu realizează la această dată procese automatizate de decizie.
• Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
• Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat prin crearea contului și completarea informațiilor de livrare și respectiv de facturare sau a datelor pe care le prelucrăm, pe bază consimțământului dumneavoastră și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor prestatori de servicii. Puteți, de asemenea, să ne furnizați datele dumneavoastră, obținute de la alte companii. De asemenea, ne puteți solicita să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor este posibilă din punct de vedere tehnic și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de Regulament. Întrucât fișierul conține datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să stocați aceste date în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastră. Astfel, portabilitatea (transferul) datelor va fi realizat în măsura în care sunt îndeplinite condițiile susmenționate, iar procesul de portabilitate de la noi către noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic sau dacă operatorul indicat pentru a primi datele nu refuză portabilitatea. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deținem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre și în sistemele companiei, înainte de primirea solicitării de portare.
• Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea datelor incorecte și completarea acestor date incomplete.
• Puteți rectifica sau completa datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea respectivă.
• Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop.
• Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare existența unui contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării de ștergere.
• În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor.
• Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal.
• Aveți dreptul de a apela la Autoritatea de supraveghere a datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

11. Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text introduse pe calculatorul dumneavoastră, în smart-phone sau tabletă, pentru a colecta informații standard de logare pe internet și informații privind conduita dumneavoastră pe Site. Aceste informații sunt utilizate, spre exemplu, pentru a urmări utilizarea website-ului de către dumneavoastră și pentru a redacta rapoarte de statistică privind activitatea desfășurată pe website-ul companiei și pe alte site-uri. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a nu accepta cookie-uri. Cu toate acestea, unele cookie-uri interne sunt necesare pentru a-i permite Utilizatorului site-ului web să utilizeze serviciile Pizza by Milano.

Pentru mai multe informații, vizitați Politica de utilizare a fisierelor cookie

12. Cum vă protejăm datele?

Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislațiile și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, implementăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau în instruirea și în testarea regulată a angajaților și a partenerilor noștri, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat, sub supravegherea Responsabilului nostru cu protecția datelor. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe prestatorii noștri, pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal și încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale, pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact sub autoritatea noastră și cu datele dumneavoastră cu caracter personal, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și că respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul prelucrării datelor personale.

13. Actualizări

Politica noastră de confidențialitate este în curs de revizuire și poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web.

Această politică a fost actualizată ultima dată în luna IULIE anul 2020.

bottom of page